Thursday, January 7, 2016

Det gäller bara mig, PR idag

Just nu ska allt vara så direktriktat. Det ska vara formulerat bra till dig. Det är en trend som går igenom hela samhället. Lite av den varningen med den sociala bubblan (att alla info man får blir mer och mer likriktad för att sökmotorerna lägger förslag på sådant du redan säker på, t.ex söker du negativa saker i en politisk fråga så kommer motorerna göda dig med fler negativa saker i samma fråga tills du upplever att alla tycker lika). Här är det lite samma, du vill bara ha info som gäller dig själv och din musik.
 Vi gjorde ett lite experiment på kontoret kring det här. Vi har ett nyhetsbrev som bara går till våra 10 signerade artister, med tips på saker att söka. Vi såg att bara 60% öppnade mailet som kom som ett nyhetsbrev. Den här infon är väldigt bra att ta till sig så att brevet är tråkigt och inte innehåller den info man behöver stämmer inte. Samtidigt märkte vi att skickade vi med en fråga som skulle besvaras, så fick vi i genomsnitt två svar.
Frågan är om de bara öppnade nyhetsbrevet utan att läsa innehållet eftersom vi inte fick några svar? Vi gjorde helt enkelt om det hela. Vi skickade samma info fast som direkt mail. Vi skrev helt enkelt ett personligt mail till varje artist med samma info. Ni såg vi att det blev 90% öppnings frekvens och 70% svar på frågan ( som var den samma som den i nyhetsbrevet). Vi ändrade igen och la mailet i ett automatiserat mail system som ger personliga referenser. Vi fick samma resultat.

Det intressanta är att infon är det samma, men de två senare ser ut att vara riktat till dig personligen. Då blev plötsligen informationen intressantare. Även om de första oftast hade mer viktig info för just dig. Det här vara också till en utvald grupp där infon var väldigt specifik. Det här gäller även bloggare och media. De vill ha personliga meddelanden inte massutskick. Det har gjort att PR arbetet blir enormt tidsödande. Trots allt även om det vara bara 10 mail jag skulle skicka så tog det mig mycket längre tid att genomföra det. Det är därför PR byråer idag inte kan göra så vettigt jobb. De måste få in en bra produkt som de kan få ett stort utfall på få personliga länkar.

 Så hur läste vi dock info till banden? Enkelt vi har gått över till att skicka SMS med infon...där är det 100% svar.

No comments:

Post a Comment