Sunday, February 21, 2016

Vad det krävs del 2

Om artister verkligen visste vad som krävs för att komma över en viss nivå skulle de nog aldrig försöka.
På ett sätt så kan alla band bara komma till en nivå. Det finns ett glastak därute. Vid glastaket så blir det två saker som spelar in, tur eller uthållighet. Problemet är att uthålligheten kan bli för evigt. Turen är högst svår att förlita sig till. Just nu är jag där vid glastaket med några artister. Någon gång ska jag berätta hela historien.


No comments:

Post a Comment