Tuesday, March 8, 2016

Ny strategi

Min resa till BY:Larm i Oslo med The Magnettes ( som för övrigt sov 80% av resan) så har man ändå nästan 10 timmar att tänka. Det är lite tid att byta strategi. Just nu gör vi det som alla andra gör. Vi promotar på samma sätt använder samma kanaler. Det är dags att göra lite annat.

Den chansen blev plötsligen verklighet och idag ska jag ta det mötet som kanske kan ändra hur vi fungerar i PR sammanhang. Japp jag är på topp och hur taggad som helst.


No comments:

Post a Comment